KATEGÓRIE E-SHOPU

Dopravne ihriska pre vyucbu dopravnych predpisovImage by jcomp on Freepik

Dopravné ihriská: Efektívny nástroj pre výcvik detí v cestnej premávke

Bezpečnosť na cestách je téma, ktorá by nás mala zaujímať všetkých. Ale čo keď sa staneme rodičmi? Naša zodpovednosť sa násobí. Musíme sa nielen starať o vlastnú bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť našich detí. A ako ich naučiť správnemu a bezpečnému správaniu sa na cestách? Ako im vysvetliť, čo znamenajú jednotlivé dopravné značky? 

Práve preto vznikajú dopravné ihriská, ktoré sú ideálnym miestom na učenie sa týchto dôležitých zručností. V nasledujúcom článku sa dozviete, prečo sú dopravné ihriská také dôležité a aké výhody prinášajú v procese dopravnej výchovy.

 

Čo je dopravné ihrisko

Predstavte si miesto, kde sa môžu deti hrať a učiť sa zároveň bez toho, aby si uvedomovali, že sa učia. Znie to skvele, však? No, také miesto naozaj existuje a volá sa dopravné ihrisko. 

 

Dopravné ihrisko je miesto, ktoré je navrhnuté tak, aby deti naučilo základy cestnej premávky a bezpečnosti na cestách. Je to mesto vo veľmi malej verzii, s mini cestami, semaformi, prechodmi pre chodcov a aj malými dopravnými značkami. Deti sa tu môžu bezpečne hrať na jazdcov, cyklistov, chodcov a dokonca aj na policajtov.

 

Účelom dopravného ihriska je naučiť deti, ako sa správať na ceste a aké sú pravidlá cestnej premávky. A to všetko sa deje pri hre, čo je obľúbený spôsob učenia sa pre deti. 

 

História a vývoj dopravných ihrísk

 

Dopravné ihriská majú pomerne krátku, no veľmi zaujímavú históriu, a to nielen u nás na Slovensku, ale aj vo svete. Dopravné ihriská sa začali objavovať ako odpoveď na narastajúce obavy z bezpečnosti detí na cestách, keď sa automobily stali bežnou súčasťou života.

Prvé dopravné ihriská sa začali objavovať v Európe už v 30. rokoch 20. storočia, a najmä v Nemecku boli veľmi populárne. Boli navrhnuté tak, aby deťom poskytli bezpečné prostredie, v ktorom by sa mohli naučiť základy cestnej premávky. Ich popularita rýchlo rástla a koncept sa rozšíril aj do iných krajín.

 

U nás na Slovensku sa prvýkrát o dopravnom ihrisku hovorilo v 80. rokoch minulého storočia. Prvé dopravné ihriská boli pomerne jednoduché, skladali sa hlavne z asfaltových ciest a dopravných značiek. Dnes sú naše dopravné ihriská oveľa komplexnejšie, s realistickými mini cestami, semaformi, značkami a parkoviskami. 

Dopravné ihriská sa postupne stali bežnou súčasťou mnohých slovenských miest a obcí. Sú to obľúbené miesta pre rodiny s deťmi, kde sa môžu deti bezpečne hrať a zároveň sa učiť dôležitým pravidlám cestnej premávky. 

Dopravné ihriská sú uznávané ako dôležitá súčasť vzdelávania detí o bezpečnosti na cestách. A hoci sa ich vzhľad a vybavenie môže líšiť v rôznych krajinách, ich cieľ je vždy rovnaký: naučiť deti, ako byť bezpečné na cestách.

 

Ako využiť dopravné ihriská

 

Ako môžeme využiť ihriská na maximum? Tu je niekoľko tipov.

1. Hra a učenie

Dopravné ihriská sú navrhnuté tak, aby sa deti hravou formou učili základným pravidlám cestnej premávky. Vysvetlite im, čo znamenajú jednotlivé dopravné značky a semafory, prečo je dobré mať na sebe reflexné prvky alebo napríklad LED svietiace ventilky na bicykli a nechajte ich, nech sa hrajú na vodičov, chodcov alebo cyklistov. 

 

2. Diskusia a otázky

Pri hre na dopravnom ihrisku môžu vzniknúť rôzne situácie, ktoré môžu byť výborným východiskom pre diskusiu o bezpečnosti na cestách. Nebojte sa klásť deťom otázky a povzbudzujte ich, aby aj oni kládli otázky vám.

 

3. Pozorovanie

Dopravné ihriská sú skvelým miestom na pozorovanie. Deti sa môžu učiť nielen priamočiaro, ale aj tým, že sledujú, ako sa správajú iné deti a dospelí.

 

4. Pravidelné návštevy

Ako pri každom učení, aj tu platí, že pravidelnosť je dôležitá. Snažte sa navštevovať dopravné ihrisko pravidelne, aby deti mohli naučené pravidlá cestnej premávky opakovane trénovať a upevňovať.

 

5. Zapojte sa do hry

Nezabudnite, že aj vy ako dospelí môžete na dopravnom ihrisku zohrávať dôležitú úlohu. Zapojte sa do hry, buďte príkladom správneho správania a využite túto príležitosť na to, aby ste sa s deťmi porozprávali o bezpečnosti na cestách.

 

Dopravná výchova, jej ciele a výhody

Dopravná výchova je dôležitá súčasť výcviku našich detí a dopravné ihriská sú ideálnym miestom, kde môžeme túto výchovu realizovať.

Hlavnými cieľmi dopravnej výchovy na dopravných ihriskách sú:

 

Rozvíjanie schopnosti detí pozorovať a orientovať sa v dopravnom priestore

Orientovanie sa v doprave s pomocou dopravnych ihrisk

Image by pvproductions on Freepik

Dopravné ihriská sú navrhnuté tak, aby deti rozvíjali svoje schopnosti pozorovania a orientácie. To im pomáha lepšie pochopiť, ako funguje cestná premávka a naučiť sa správne reagovať na rôzne dopravné situácie.

 

Učenie detí o základných pravidlách cestnej premávky 

Na dopravných ihriskách sa deti hravou formou učia o základných pravidlách cestnej premávky, ako sú napríklad značky, semafory a pravidlá pre chodcov a cyklistov.

 

Posilňovanie zodpovednosti a bezpečnosti 

Cieľom dopravnej výchovy na dopravných ihriskách je takisto posilniť zodpovednosť detí a naučiť ich, ako sa bezpečne správať na ceste. To zahŕňa aj učenie o dôležitosti bezpečnostných prvkov, ako sú prilby, chrániče a reflexné prvky na bicykel či reflexné oblečenie.

 

Praktický výcvik 

Dopravné ihriská poskytujú deťom príležitosť prakticky si vyskúšať, čo sa naučili. To môže zahŕňať jazdu na bicykli alebo kolobežke, chôdzu po prechode pre chodcov alebo simuláciu jazdy autom.

 

Rozvíjanie sociálnych zručností

Na dopravných ihriskách sa deti naučia, ako komunikovať a spolupracovať s ostatnými. To je dôležitá súčasť dopravnej výchovy, pretože bezpečná cestná premávka si vyžaduje rešpekt a vzájomnú komunikáciu medzi všetkými účastníkmi premávky.

 

Pochopiť význam a činnosť dopravnej polície

V rámci dopravnej výchovy je dôležité, aby deti pochopili, že dopravná polícia je tu na to, aby im pomohla a chránila ich. Je dôležité, aby sa deti naučili, ako správne komunikovať s dopravnou políciou a ako postupovať v prípade, že sa ocitnú v dopravnej situácii, ktorá vyžaduje ich zásah.

 

Osvojenie znalostí a zručností jednania pri dopravnej nehode

Tieto zručnosti sú nielen dôležité pre ich vlastnú bezpečnosť, ale môžu tiež pomôcť zabezpečiť bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

 

Na dopravnom ihrisku môžeme deti naučiť, ako správne reagovať v prípade nehody. To zahŕňa také kroky ako:

 

1. Zastaviť a zostať na mieste: Ak sú svedkami nehody, je dôležité, aby deti vedeli, že musia zastaviť a zostať na mieste, aby mohli pomôcť alebo poskytnúť informácie.

2. Volanie pomoci: Deti by mali vedieť, kedy a ako volať o pomoc. To môže zahŕňať volanie na tiesňovú linku 112 alebo hľadanie dospelého, ktorý by mohol pomôcť.

3. Základná prvá pomoc: Aj keď deti pravdepodobne nebudú schopné poskytnúť rozsiahlu prvú pomoc, mali by vedieť aspoň niektoré základné zásady, ako je udržiavanie zranenej osoby v bezpečí a pokoji, kým nepríde pomoc.

Naučenie detí týmto zručnostiam na dopravnom ihrisku môže byť zábavné a vzdelávacie zároveň. Môžeme napríklad usporiadať simulácie nehôd a nechať deti prejsť cez proces volania o pomoc a poskytovania prvej pomoci. Alebo vytvoriť kvíz s rôznymi otázkami, napríklad: Aké by malo byť vybavenie pre cyklistu pre bezpečnosť na cestách? 

Toto je skvelý spôsob, ako deti naučiť dôležitým zručnostiam, ktoré im môžu zachrániť život, alebo životy iných.

Cyklisti, kolobezky dopravne ihrisko

Fotka od Antonius Ferret Antonius Ferret z pexels

Výcvik  účastníkov cestnej premávky na dopravných ihriskách

Dopravné ihriská sú ideálnym miestom pre výcvik budúcich účastníkov cestnej premávky – našich detí. Ale ako by mal takýto výcvik prebiehať? Poďme sa pozrieť na to bližšie.

 

Teoretická príprava: 

Predtým, než deti vstúpia na dopravné ihrisko, je dôležité, aby si osvojili základné teoretické poznatky o pravidlách cestnej premávky. To zahŕňa pochopenie dopravných značiek, semaforov a pravidiel pre chodcov a cyklistov.

 

Postupné oboznamovanie sa s prostredím: 

Keď deti prvýkrát vstúpia na dopravné ihrisko, je dobré im najprv umožniť, aby sa oboznámili s prostredím. Môžu ísť na prechádzku, pozrieť si rôzne cesty, križovatky a značky a vyskúšať si jednoduché úlohy ako prechod cez cestu.

 

Simulácia rôznych situácií: 

Dopravné ihrisko poskytuje ideálnu príležitosť pre simuláciu rôznych dopravných situácií. Deti sa môžu hrať na to, že sú vodičmi, chodcami alebo cyklistami, a naučiť sa, ako správne reagovať v rôznych situáciách.

 

Praktický výcvik: 

Počas praktického výcviku deti skúšajú to, čo sa naučili. Môžu jazdiť na mini bicykli alebo odrážadle, chodiť po chodníkoch a prechádzať cez cestu na označených miestach.

 

Hodnotenie a spätná väzba: 

Po každom výcviku je dôležité poskytnúť deťom hodnotenie a spätnú väzbu. To im pomôže lepšie pochopiť, čo robia správne a na čom ešte musia pracovať.

 

Výcvik chodcov na detskom dopravnom ihrisku

Výcvik chodcov v cestnej premávke je jedným z kľúčových aspektov dopravnej výchovy, a to najmä pre najmenšie deti. Tento výcvik je prioritne určený pre deti od 4 do 9 rokov. Dopravné ihriská sú tým pravým miestom, kde môžeme tento výcvik realizovať efektívne a zábavne.

 

Takto by to mohlo prebiehať:

Prvým krokom je vysvetliť deťom základné princípy bezpečnej chôdze po cestách a chodníkoch. To zahŕňa vysvetlenie pravidiel, ako napríklad chodenie po pravej strane chodníka, prechádzanie cez cestu len na označených miestach a dôležitosť pozorovania dopravnej situácie.

Na dopravnom ihrisku môžeme vytvoriť rôzne situácie, ktoré chodci môžu v cestnej premávke zažiť. Napríklad, deti môžu simulovať prechod cez cestu na semafore, alebo sa naučiť správne reagovať, ak sa auto blíži k chodníku.

Po teórii prichádza prax. Nechajte deti, aby sa na dopravnom ihrisku prechádzali, ako by to robili v skutočnej cestnej premávke. Môžete ich napríklad požiadať, aby prešli z jednej strany ihriska na druhú, dodržiavajúc pritom všetky pravidlá chodcov.

Po praktickom výcviku je dôležité vyhodnotiť, ako sa deťom darilo, a dať im spätnú väzbu. To pomôže deťom lepšie pochopiť, čo robia správne, a na čom ešte musia popracovať.

Výcvik chodcov v cestnej premávke je neoceniteľný pre bezpečnosť našich detí. S týmto prístupom môžeme deti efektívne pripraviť na to, aby sa stali bezpečnými a zodpovednými účastníkmi cestnej premávky.

 

Priebeh samotného výcviku

Chodec a jeho základné povinnosti

Ak hovoríme o chodcovi, ide aj o osobu tlačiacu alebo ťahajúcu sane, kočík, ručný vozík, vozík pre invalidov o maximálnej šírke 60 cm, ktorá vedie motocykel do 50 cm3, bicykel, psa atď., ďalej osobu pohybujúcu sa na lyžiach, kolieskových korčuliach a pomocou invalidného vozíka.

Ak je na mieste chodník alebo cesta pre chodcov, je chodec povinný ich použiť.

Chodec alebo skupina chodcov sa pohybujú vpravo, maximálne v dvojstupe, vyhýbajú sa vpravo, predchádzajú vľavo.

Osoba pohybujúca sa po chodníku iným spôsobom ako pešo nesmie ohroziť ostatných chodcov.

 

Chôdza po chodníku

Pri samotnom nácviku najprv žiaci cvičia jednoduchú chôdzu po pravej strane chodníka, pri vzájomnom míňaní a zahýbaní podľa tvaru chodníka. Ďalej sa nacvičuje predchádzanie pomalších chodcov, riešenie situácií s chodcami v protismere. 

Nasleduje chôdza vo dvojiciach na veľkom priestore, ich vzájomné míňanie sa na mieste, kde musia obchádzať prekážku. Obchádzanie skupiny chodcov v oboch smeroch a chôdza v organizovanej skupine.

 

Chôdza po ceste 

Tu žiaci získavajú základné zručnosti pre bezpečnú chôdzu a riešenie možných kolíznych situácií v súvislosti s ostatnými účastníkmi cestnej premávky:

Najdôležitejšou znalosťou a návykom pri chôdzi mimo chodníka je, aby si deti uvedomili, že v tomto prípade je nevyhnutné hlavne k zachovaniu vlastnej bezpečnosti dodržiavať chôdzu po ľavej krajnici, prípadne ľavom okraji vozovky. Toto pravidlo je rovnako dôležité pre samotného chodca, ako aj pre vodiča, keď sa navzájom môžu vidieť pri míňaní.

Chodci môžu ísť len dvaja vedľa seba a to za podmienok, že je dobrá viditeľnosť, dostatok miesta, nejde o neprehľadný úsek a nie je tu veľké prevádzka.

Pri prekonávaní týchto miest musí chodec tomuto venovať zvýšenú pozornosť.

Rovnako dôležitou zásadou je nosenie pestrofarebného či už dievčenského alebo chlapčenského oblečenia najlepšie s reflexnými prvkami, čo je dvojnásobne dôležité za zníženej viditeľnosti.

Pokiaľ ide o obytné a pešie zóny, tu môže chodec využívať celú šírku vozovky za podmienky umožnenia prevádzky vozidiel.

 

Prechádzanie cez cestu

Bezpecne prechadzanie cez cestu pre deti dopravne ihriska

Image by Freepik

Prechod cesty po vyznačenom prechode pre chodcov patrí medzi najbezpečnejšie. Pričom platí, že:

 • Ak je bližšie než 50 m akýkoľvek prechod, podchod, nadchod, je chodec povinný ho použiť na prekonanie cesty.

 • Opäť je nutné dodržiavať chôdzu vpravo, na prechod alebo vozovku nevstúpiť tesne pred prejazdom vozidla, nedonútiť vodiča náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy, nezdržiavať sa na prechode.

 • Nevstúpiť, nezdržiavať sa na prechode, ceste ak blíži sa vozidlo s právom prednosti v jazde, dať prednosť električkám, vysvetliť deťom, že vodič električky nie je schopný, vzhľadom na jej konštrukciu, okamžite zastaviť.

 • Pred vstupom na vozovku musí zastaviť na okraji chodníka na obrubníku a opäť sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť, aby neohrozil seba ani druhých.

 • Prechádzanie cesty mimo vyznačeného prechodu pre chodcov, kde je dôležité prechádzať na prehľadných miestach s dobrou viditeľnosťou, za dodržania prejdenia kolmo k osi vozovky, za dôsledného dodržiavania jednotlivých fáz prechádzania.

 • Deti by sa v tomto prípade mali naučiť riešiť vzájomný vzťah chodec–vodič v tom zmysle, že chodec nesmie žiadnym spôsobom narušiť premávku vozidiel. Ďalej sa realizuje nácvik prechádzania skupín za pomocou zastavovacích terčíkov.

 

Prechádzanie cesty na križovatke s riadenou premávkou svetelnými signálmi prípadne policajtom

V tomto cvičení sa deťom predstavuje riadená križovatka ako bezpečnejšia a plynulejšia súčasť prevádzky. Učia sa tu správnym a rýchlym reakciám na svetelné signály, prípadne pokyny policajta.

 • Žiaci sa najprv učia prechádzať cestu bez ďalšej premávky. Najlepšiu reakciu na signál zelenej farby "Voľno!", Samozrejme nesmie byť opomenutá opäť najdôležitejšia časť úkonu, správne sa pozrieť na obe strany.

 • Vysvetlenie funkcie tlačidiel pre chodcov.

 • Nasleduje prechádzanie križovatky počas premávky vozidiel v priamom smere, odbočovanie vľavo.

 • Prechádzanie pri riadení policajtom, ide o podobné podmienky, ako pri svetelných signáloch.

 • Riešenie situácie, keď je chodec už na prechode a rozsvieti sa signál s červeným svetlom "Stoj!" a ďalšie konfliktné situácie.

Tip: Viete ako vybrať vhodnú autosedačku do auta pre bezpečné cestovanie?

Poslednou časťou tohto výcviku je:

Prechádzanie križovatky s neriadenou premávkou

Žiaci si opäť upevňujú správne návyky pre prechádzanie cesty, získavajú zručnosti na rôznych typoch a tvaroch križovatiek. Deti si musia uvedomiť, že prechádzanie na križovatke je bezpečnejšie než v jej blízkosti, vzhľadom na to, že vodiči sú na týchto miestach pozornejší.

 • Nácvik prebieha najprv bez premávky, určia si najbezpečnejšiu trasu prechádzania pri dodržaní správneho postupu.

 • Následné prechádzanie križovatky počas premávky ako v predchádzajúcom cvičení.

 • Opäť riešenie vzťahu chodec a odbočujúce vozidlo, kedy vodič tohto vozidla nesmie ohroziť chodca na komunikácii, na ktorú odbočuje.

 • Dôležité je, aby si deti uvedomili, na akú cestu vstupujú, či ide o hlavnú alebo vedľajšiu cestu.

 

Výcvik cyklistov na dopravnom ihrisku

Cyklistov v cestnej premávke môžeme vidieť často, aj preto je dôležité, aby sme našim deťom poskytli kvalitný výcvik, ako sa správať, keď sú na bicykli. Takýto výcvik by mal byť určený pre školákov 4. a 5. ročníka základnej školy.

Tip: Poznáte univerzálne držiaky na mobil na bicykel?

 

Aká má byť výbava cyklistu a ako sa má správať v cestnej premávke? Poďme sa na to pozrieť bližšie.

1. Výbava cyklistu: Každý cyklista by mal mať správnu výbavu. To zahŕňa kvalitný bicykel, prilbu, reflexné prvky na oblečení alebo bicykli a svetlá, ak jazdí za tmy. Tieto prvky majú zásadný význam pre bezpečnosť cyklistu.

2. Správanie v cestnej premávke: Cyklisti by mali vždy dodržiavať pravidlá cestnej premávky. To znamená jazdiť po pravej strane cesty, dodržiavať všetky dopravné značky a signály a byť vždy pozorný a ohľaduplný voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

3. Praktický výcvik: Na dopravnom ihrisku môžeme deti naučiť, ako správne jazdiť na bicykli v cestnej premávke. Môžu tu trénovať rôzne situácie, ako je napríklad jazda cez križovatku, jazda v rôznych poveternostných podmienkach alebo jazda v hustej premávke.

4. Hodnotenie a spätná väzba: Po tréningu je dôležité poskytnúť deťom spätnú väzbu o tom, ako sa im darilo. To pomáha deťom lepšie pochopiť, čo robia správne a na čom ešte musia popracovať.

Cyklisti v cestnej premavke dopravne ihriska

Fotka od un-perfekt z Pixabay

Technické a praktické znalosti ohľadom dopravy

V rámci dopravnej výchovy je dôležité, aby sa deti zoznámili s bicyklom, jeho povinnou výbavou od bŕzd až po odrazky, výbavou pre jazdu za zníženej viditeľnosti – osvetlením bicykla a technickými podmienkami. Odporúčanie sa týka aj výbavy z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Mohlo by vás zaujímať: Niekedy si treba na dopravné ihrisko priviezť svoj vlastný bicykel. Poznáte nosiče bicyklov na ťažné zariadenia?

Nasleduje osvojenie a prehlbovanie základných zručností:

 • techniky jazdy na bicykli, 

 • vjazd na pozemnú komunikáciu, 

 • výjazd od okraja vozovky, 

 • jazda po okraji vozovky, 

 • postupné zastavenie pri okraji vozovky, 

 • dávanie znamenia o zmene smeru jazdy, za akých podmienok a akým spôsobom. 

 

Jazda v skupine:

 • výjazd a zastavenie skupiny, 

 • samotná jazda skupiny, jej pravidlá. 

Jazda v rôznych terénoch:

 • jazda po cyklotrase,

 • jazdnom pruhu pre cyklistov, 

 • jazda v jazdných pruhoch v obci a mimo obce. 

Kedy viesť  bicykel popri tele počas chôdze, zastavenie a státie

Obchádzanie prekážky cestnej premávky:

 • chodca, 

 • vozidla stojaceho pri okraji vozovky, atď. 

 • postup obchádzania a rôzne spôsoby, 

 • prejazd rôznych nebezpečných miest a úsekov,

 • predbiehanie pomaly idúcich vozidiel na miestach, kde je vozovka rozdelená pozdĺžnou nepretržitou čiarou, 

 • riešenie rôznych situácií, napr. predbiehanie skupiny cyklistov. 

 • vyhýbanie sa protiidúcim vozidlám. 

Odbočovanie:

 

 • odbočovanie vpravo, 

 • postup, 

 • rôzne miesta, 

 • odbočovanie vľavo, 

 • špecifiká pre tento úkon, 

 • povinnosti vodiča.

Križovatka:

 

 • jazda, 

 • prejazd cez križovatku, 

 • prejazd križovatkou nerozlišenou dopravnými značkami, 

 • priorita vpravo, 

 • križovatka rozlíšená dopravnými značkami, 

 • jazda po hlavnej ceste, 

 • jazda po vedľajšej ceste, 

 • jazda kruhovým objazdom,

 • neoznačenou križovatkou,

 • križovatkou označenou dopravnými značkami.

Otáčanie a cúvanie:

 • za akých podmienok, 

 • kedy vodič môže alebo 

 • nesmie cúvať a otáčať sa.

Svetelná signalizácia:

 • sprievodné akustické signály a výstražné svetlá, 

 • prechádzanie križovatkou riadenou svetelnými signálmi, 

 • význam jednotlivých signálov, 

 • reakcia vodiča pri rôznych svetelných signáloch. 

Výcvik riadenej dopravy podľa pokynov policajtov:

 

 • čo znamenajú jednotlivé polohy, 

 • ich zmeny, 

 • pokyny rukou, 

 • kedy a akým spôsobom je vodič povinný reagovať na určité pokyny.

Na čo si dať pozor pri dopravnej výchove na dopravných ihriskách

Dopravne znacky dopravne ihrisko

Fotka od Ralph z Pixabay

Pri výchove našich detí na dopravných ihriskách je dôležité dať si pozor na niekoľko kľúčových aspektov, aby sme zabezpečili, že výcvik je nielen zábavný a vzdelávací, ale predovšetkým bezpečný. Tu sú niektoré veci, na ktoré by sme mali myslieť:

 

Bezpečnosť na prvom mieste

Bezpečnosť na dopravnom ihrisku by mala byť vždy na prvom mieste. Uistite sa, že deti sú vždy dobre chránené – napríklad pri jazde na bicykli alebo odrážadle by mali mať vždy prilbu a inú potrebnú výbavu. Namiesto sklenených fliaš na vodu je vhodné deťom pripraviť občerstvenie do plastových fliaš a nádob.

 

Dodržiavanie pravidiel

Je dôležité, aby sa deti učili dodržiavať pravidlá cestnej premávky už od útleho veku. Na dopravnom ihrisku by mali byť vždy povinné pravidlá a deti by mali byť povzbudzované k ich dodržiavaniu.

 

Vhodná úroveň náročnosti

Skúste prispôsobiť aktivity na dopravnom ihrisku veku a schopnostiam vašich detí. Aktivity by mali byť výzvou, ale nie príliš ťažké, aby deti nestratili záujem alebo sa necítili frustrované.

 

Pozitívna atmosféra

Dopravná výchova by mala byť zábavná a povzbudzujúca. Snažte sa vytvoriť pozitívnu atmosféru, kde sú deti motivované učiť sa a zdokonaľovať svoje zručnosti.

Dopravná výchova by mala kombinovať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. Uistite sa, že si deti nielen osvojujú pravidlá, ale majú aj možnosť vyskúšať si ich v praxi.

 

Najlepšie dopravné ihrisko

Dopravné ihrisko by malo zaujímať plochu minimálne 1 500 m2, s cestami v rozsahu 400 až 1 000 metrov. Jazdný pruh by mal mať šírku aspoň 1,2 metra. Dôležité je, aby bola premávka regulovaná vodorovnými a zvislými dopravnými značkami a minimálne jedným semaforom.

Deti by mali mať k dispozícii šatňu, sociálne zariadenia, helmy, chrániče a „dopravné prostriedky“. Detské dopravné ihriská môžu byť stále alebo mobilné a môžu ich prevádzkovať súkromné subjekty, samosprávy alebo autoškoly. Predovšetkým slúžia na skupinovú výučbu v školách, no väčšina z nich je otvorená pre všeobecnú verejnosť. 

Náklady na návštevu sú primerané a záležia na tom, či dieťa používa vlastné alebo požičané pomôcky. Cena sa obvykle pohybuje okolo niekoľkých eur a niektoré ihriská sú dokonca bezplatné. 

Dopravná výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou prvouky, vlastivedy či telesnej výchovy. Jej rozsah je skôr symbolický. Učebná osnova na základných školách stanovuje, že dopravná výchova by mala zaujímať päť až osem hodín ročne, s výnimkou piatych ročníkov, kde je na tento predmet vyčlenených 11 hodín.

 

Zoznam dopravných ihrísk na Slovensku

Bratislavský kraj

 • Dopravné ihrisko Karloveská, ZŠ Karloveská 61, Bratislava

 • DDI Bosákova – mobilné dopravné ihrisko, Bosákova 3, Bratislava

 • Dopravné ihrisko Svidnícka ulica, Ružinov - Bratislava

 • Dopravné ihrisko Bebravská ulica, Bratislava

 • Dopravné ihrisko Dunajská Lužná

Trnavský kraj

 • RM JET dopravné ihrisko, Bratislavská 80, Trnava

 • TERKAR, Švermova 275, Galanta

 • Autoškola Bohunický, Vrbové

Nitriansky kraj

 • Dopravné ihrisko, Šaľa

 • DDI Nábrežie mládeže, Chrenová 1 - Nitra

Trenčiansky kraj

 • SAŠA, Krušovská 4677, Topoľčany

 • Autoškola HAL, Nová 7, Prievidza

 • DDI Nemocničná ulica, Považská Bystrica

 • AMK - Baník, Handlová

Banskobystrický kraj

 • Dopravné ihrisko ZŠ Trieda SNP, Banská Bystrica

 • SACO Autoškola, DDI, Rudenkova 816/19, Žiar nad Hronom

 • Autoškola Gonda L + L, Detva 3179

 • Dopravné ihrisko, Revúca

 • Dopravné ihrisko Domček, Krupina

 • DDI Opatová - Lučenec

 • DDI FREGAS, Dolné Plachtenice

Žilinský kraj

 • DDI sídlisko Vlčince, Žilina

 • Dopravné ihrisko, Vavrečka

 • Dopravné ihrisko, ZŠ M.R. Štefánika, Čadca

 • Dopravné ihrisko, ZŠ Alexandra Dubčeka, Martin

 • DDI Turčianske Teplice

 • DDI Ružomberok

 • Autoškola Grešo - Grešová, Liptovský Mikuláš

Prešovský kraj

 • ZŠ Komenského ulica, Poprad

 • CVČ Kežmarok

 • DDI, nábrežie Tople, Bardejov 

 • Dopravné ihrisko “Semafór nie je fór”, Svidník

 • Autoškola Delňa, Prešov

 • Dopravné ihrisko, Vranov nad Topľou

 • Dopravné ihrisko, SNP 1, Humenné

Košický kraj

 • Tsystems Alejová, Košice

 • Dopravné ihrisko Zupkova 1405/15, Košice

 • DDI Spišská Nová Ves

 • Dopravné ihrisko Trebišov

 • DDI Sobrance

Na záver

V súčasnej dobe, keď sa cestná premávka stáva čoraz komplikovanejšou, je nevyhnutné venovať dostatočnú pozornosť dopravnej výchove našich detí. Hrajú v nej dôležitú úlohu nielen rodičia, ale aj školy a rôzne inštitúcie. Dopravné ihriská sú jedným z efektívnych nástrojov, ktorý nám umožňuje učiť deti správnemu a bezpečnému správaniu sa na cestách. 

Kľúčové je, že dopravné ihriská poskytujú bezpečné prostredie, v ktorom môžu deti prostredníctvom praktických cvičení získavať a zdokonaľovať svoje zručnosti a vedomosti. Zároveň sa tu deti môžu učiť dodržiavať pravidlá cestnej premávky, rozvíjať sociálne zručnosti a zvyšovať svoje povedomie o bezpečnosti. 

Zhrnuté a podčiarknuté, dôležitosť dopravnej výchovy nemožno prehliadať. Je našou povinnosťou ako rodičov a vychovávateľov, aby sme naše deti čo najlepšie pripravili na bezpečný pohyb v cestnej premávke. A dopravné ihriská sú v tomto smere skutočne nenahraditeľné. 

Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO 

 

 

Sťahujte nový katalóg!
REFLEXNÉ PRVKY
2024

reflexní prvky - Altima - katalog - 2019

Stiahnuť katalóg

 

DARUJTE BEZPEČNOSŤ
vašim blízkým

Stiahnuť leták


Sťahujte katalóg a cenník
NAŽEHĹOVACÍCH OBRÁZKOV a ZÁPLAT

Stiahnuť katalóg
 

 

PayU

Jsme partneři projektu